Európa

Európa naša milá, premilá,

nedovoľme, aby si nám pod rukami zhnila,

preberme k životu osvetu,

veď aj malý národ môže pomôcť svetu.

História naším základom sa stane,

nech v srdciach našich plameň opäť vzplanie,

plameň kultúrnej hrdosti,

nikdy ho však nebude dosti.

A vy, pamiatky naše milé,

ostaňte s nami do poslednej chvíle.

Prežili ste vojny, boje,

nech vás svet ďalej obdivuje.

Veru má prečo!

Tam v Paríži sa klenie Eiffelova veža,

ktorú prv ohovárali, teraz za ňou bežia.

V Ríme z betónu a kameňa stojí Koloseum,

kde kedysi vznikal pradávny um.

Šikmá veža v Pise

o nej sa už dávno píše,

že padá, padá a predsa nespadne,

podopierajú ju olovené platne.

Stonehenge záhadné balvany,

boli vraj prinesené obrami,

aj zrúcanina Spišského hradu,

patrí do pamiatok európskeho radu.

Tá zem, tá kultúra,

ona si nás zavolá,

spomienka v srdci ostane,

našim pamiatkam to tak pristane.

Ony sú si rovné,

veď sú takmer zhodné,

iba vzhľadom sa líšia,

minulosť nám však vždy priblížia.

Kultúrne dedičstvo spája všetkých Európanov

chudobných ľudí aj bohatých pánov,

chráňme ho kým môžeme

je to to najkrajšie čo máme na svete.

Miroslava Zúdorová

Reklamy